Värme

varme

Rätt klimat på byggarbetsplatsen är viktigt för att vissa arbeten ska kunna utföras, men även för att undvika driftstopp, hålla kostnaderna nere samt motverka framtida problem med fukt och mögel. Det gäller att kunna hålla planeringen samtidigt som kalkylerna stämmer.

Rätt energislag/värmekälla/avfuktare

Rätt utrustning för varje specifikt projekt är väldigt viktigt och att välja energislag eller värmekälla kan vara svårt. Med vår hjälp får du rätt energislag för ditt projekt. Valet står mellan: Vatten – Gasol – El – Diesel och Torkutrustning.

Mobil utrustning

Vi kan leverera mobil utrustning i form av:

  • Mobila luftvärmare
  • Mobila undercentraler
  • Mobila panncentraler

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön måste fungera väl under hela projektets gång. Det måste vara torrt och lagom varmt för att vissa arbeten ska kunna utföras, exempelvis målning och mattläggning. En god arbetsmiljö minimerar risken för fukt- och mögelskador som lätt uppstår när arbetsplatsen inte är tillräckligt varm och uttorkad.

El, fjärrvärme, dieselpannor

Oavsett om du vill värma arbetsplatsen med el, fjärrvärme eller dieselpannor levererar vi rätt utrustning. Vi rekommenderar alltid den mest energieffektiva lösningen.