Tillfälliga fabriken

tillfallig-fabrik

Tillfälliga fabriken handlar om ett helhetsåtagande från vår sida.
Det du som kund får, är full kontroll över ekonomi och funktion under hela projektet.

47_2e3189834e60980072355830d47fcb45 48_2e3189834e60980072355830d47fcb45 49_e20dbd75b4c4cc9b22dc42194ea0e1e6

Vi deltar aktivt under hela projektet och erbjuder kontinuerlig uppföljning. Vi har en enkel och tydlig redovisning och möjligheten att lämna fast pris för projektet.

Vi vet att tempot är högt i dagens projekt och att planering är viktigt för att kunna genomföra projekten inom utsatt tid.

Vår målsättning att vara en samarbetspartner där vi bidrar med vår erfarenhet och kunskap för att skapa möjligheter för en effektiv produktion.

I god tid innan projektet sätter vi oss ner tillsamman och går igenom alla förutsättningar.

Vi ger dig en komplett kalkyl för hela hyresperioden där du tydligt ser behovet av utrustning uppdelat på varje månad.

Sker förändringar i projektet, exempelvis en förändrad tidplan så kan vi enkelt korrigera behovet efter förutsättningarna. Det viktiga är att du bara betalar för den utrustning som faktiskt används.

Vi ger dig också en komplett skiss över den tänkta anläggningen