Övrig Utrustning

diverse

Vi tillhandahåller även:

 • Stängsel
 • Containrar med olika säkerhetslösningar
 • Larm för både bodar och containrar
 • Låssystem
 • Fallskydd
 • Skyddstavlor med personskydd, förband, brandsläckare
 • Hissar
 • Ställningar
 • Lyftar
 • Trappor
 • Kaffeautomater
 • Kopieringsmaskiner
 • Övrig kringutrustning

Behöver du något annat?
Det lönar sig alltid att fråga oss.
Vi löser alla problem. Snabbt, säkert och effektivt.