Integritetspolicy

Inledning

Aros Hyresmaskiner värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Aros Hyresmaskiner är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. En personuppgift är information som kan härledas till fysisk levande person, som namn, telefonnummer och bild bland annat.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Aros Hyresmaskiners kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto, köper/hyr våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Aros Hyresmaskiner arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på http://aroshyresmaskiner.se/integritetspolicy/.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar in uppgifter som Namn, Telefonnummer, E-post, Personnummer och Bild i form av ID-kort.

Varför behandlar vi dessa personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Aros Hyresmaskiner, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål för användningen av dina uppgifter: Vår lagliga grund för detta ändamål är:
A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp/hyra Det köpavtal/hyresavtal som vi har ingått eller inför att ingå med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.
B. För att kunna hantera kundtjänstärenden Det är Aros Hyresmaskiners berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal/hyresavtal med dig.
C. För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier Om du är kund eller inte hos Aros Hyresmaskiner kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Aros Hyresmaskiners produkter och tjänster.
D. För att kunna förbättra vår service Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att tillse en god service och förenkla för dig som kund.
E. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster, t.ex. att kreditupplysningar utförs och att ID-kort lämnas vid kontoansökan.
F. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi kommer spara uppgifter vi samlar in i ändamål A. och E. så länge som ni väljer att vara kund hos oss och därefter i 7 år efter uppsagd kundrelation, utifrån bokföringslagen.

Vi kommer spara uppgifterna vi samlar in i ändamål B. så länge ärendet är aktivt.

Vi kommer spar uppgifterna vi samlar in i ändamål C. så länge som ni väljer att vara kund hos oss och därefter i 5 år efter uppsagd kundrelation. För dig som inte är kund idag spar vi uppgifterna i 5 år från inkomst datumet av uppgifterna.

Vi kommer spara uppgifter vi samlar in i ändamål D. så länge som ni väljer att vara kund hos oss.

Vi kommer spara uppgifter vi samlar in i ändamål F. så länge respektive lag kräver det.

 

Hur du kan få åtkomst till, rätta eller radera dina uppgifter och lämna in klagomål

Du kan kontakta oss när som helst om du vill få åtkomst till eller rätta dina uppgifter. Du kan dessutom begära en kopia av de uppgifter som vi har samlat in från dig.

Du kan be oss att radera uppgifter som vi har samlat in från dig. Vi måste dock behålla uppgifter så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig och så som nödvändigt för att efterleva lagen eller förfrågningar från myndigheter.

Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

 

Kontaktinformation

Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till info@aroshyresmaskiner.se    eller ett brev till Aros hyresmaskiner AB, Elektrodgatan 8, 721 37, Västerås.