El

elskap

El är en av de viktigaste komponenterna på hela byggarbetsplatsen. Ofta underskattas och underdimensioneras elens betydelse – vilket kan leda till driftstörningar. För varje minut bygget står stilla ökar kostnaderna, för arbetskraften finns där och ska betalas.

På Aros Hyresmaskiner AB har vi hög kompetens och lång erfarenhet av tillfällig el till arbetsplatser och industrier.

Vi projekterar och dimensionerar samt ansvarar för att du får rätt utrustning till rätt plats. Goda kontakter med energiverken gör att vi hanterar för- och färdiganmälan snabbt. Varje kund får, efter genomgång av arbetsplatsen, en ritning med en fullständig kalkyl för beräkning av kostnaderna för elen.

1-Elverk-7000wMycket viktigt är en väl fungerande allmän belysning. Alla måste kunna se ordentligt i lokalerna så att de kan utföra sitt arbete väl. Nödbelysningar måste finnas i form av nödbojar i trapphusen som går över till batteridrift vid driftstörningar.

Våra elektriker är väl utbildade och har lång erfarenhet av tillfälliga ellösningar. Vi har dessutom en elsäkerhetssamordnare med hög kompetens vad gäller lagar och regler. Detta garanterar säker el på din arbetsplats.