Arbetsmiljö

arbetsmiljo

2343642Dålig arbetsmiljö på byggarbetsplatser är ett vanligt problem. Det gör att de anställda blir sjuka eller får skador helt i onödan, något som kan resultera i sjukskrivningar och bli kostsamt för arbetsgivaren. Idag är de flesta byggarbetare sämre på att använda skyddsutrustning än för tio år sedan, fastän skyddsutrustning oftast finns tillgänglig. Ofta beror det på ren lättja. Byggdamm kan ge upphov till stendammlunga, vilket orsakar stort lidande. Vi måste se det hela ur ett långsiktigt perspektiv och förebygga skador hos personalen bättre. Vikten av att hålla rent och skapa en optimal dammfri miljö på byggarbetsplatsen kan inte överskattas.

Vi tillhandahåller och
projekterar följande lösningar:

  • Centraldammsugare
  • Stoftavskiljare i olika storlekar
  • Luftrenare
  • Maskinkåpor, dvs utrustning för att ta hand om dammet vid källan
  • Regelbunden service och underhåll av alla maskiner

Regelbunden service och underhåll av samtliga maskiner kan t ex ske genom att vi upprättar en funktionscentral där en person från oss är stationerad under byggtiden för att snabbt kunna gripa in då något krånglar.