134534536

Etablering från Aros Hyresmaskiner!

Under ett byggprojekt måste det finnas tillgängliga och ändamålsenliga manskapsbodar och kontorslokaler. Vänd dig till oss! Vill du etablera inomhus eller utomhus? Vi fixar vilket som – utan problem!

Janne kopplar på Beckomberga

Inte riktigt som alla andra…

Vi tänker innovativt och ser möjligheterna! Vi är flexibla – hos oss är elektrikerna välutbildade och mångsidiga – och de kan till och med snickra! Vi ser till att din maskin kommer dit den ska – hela vägen.

53416

Varför hyra?

Allt är genomgånget och servat av proffs. Detta garanterar att produktionen flyter. Ingen kapitalkostnad, ingen lagerkostnad. Du kan förändra din maskinpark efter behov.